V:1.00; MODIFICAT 03.05.2020

Ne rezervam dreptul sa modificam aceste polici de confidentialitate in orice moment, fara o notificare prealabila si fara a fi necesar consimtamantul dumneavoastra. Aceste modificari vor fi publicate pe site, la adresa https://itexchange.eu/confidentialitate/ iar documentul va fi versionat si datat in partea dreapta sus a paginii. In cazul in care nu sunteti de acord cu modificarile aduse, puteti renunta la serviciile sau produsele contractate.

Alte documente in relatia cu ITEXCHANGE:
Termeni si conditii de utilizare a serviciilor;
Politica de utilizare acceptabila;
Politica cookies;


Informații Generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările noastre principale, SC ITEXCHANGE CONSULTING SERV SRL.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://itexchange.eu, denumit in continuare „site” si a serviciilor companiei SC ITEXCHANGE CONSULTING SERV SRL. Prin utilizarea site-ului sau contractarea serviciilor oferite de noi, sunteti de acord cu aceasta politica de confidentialitate.Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Prin utilizarea site-ului si/sau a serviciilor noastre, noi va vom colecta urmatoarele informatii, fara a ne rezuma doar la cele enumerate mai jos:
– Nume si prenume;
– Adresa de e-mail:
– Adresa de domiciliu sau de livrare a serviciilor:
– Numar de telefon:
– Adrese IP de la care ati vizitat site-ul sau de la care ati facut solicitari de produse.

Cand colectam datele dumneavoastra personale
Putem colecta datele dumneavoastra personale, in urmatoarele moduri fara a ne rezuma la:
– Prin completarea formularelor de pe oricare dintre paginile website-ului nostru, inclusiv informaţii furnizate la înregistrarea pentru a utiliza website-ul nostru, subscrierea la oricare dintre serviciile noastre, postarea de material şi solicitarea de servicii ulterioare;
– La vizitarea site-ului nostru, colectăm, fără a ne limita la, date de trafic, date de localizare şi alte tipuri de date de comunicare precum fişiere cookie, de referinţă etc;
– Atunci cand ne veti contacta, putem pastra o copie a mesajelor si a raspunsurilor noastre, fara a fi insa obligatoriu sa facem acest lucru;
– Atunci cand efectuati plati pentru serviciile contractate de la noi.
Desi nu ne propunem sa facem in mod constant acest lucru, putem stoca orice alte date cu caracter personal pe care le dezvăluiţi în timpul apelurilor telefonice, ticketelor sau e-mailurilor.

Durata pentru care vă prelucrăm si pastram datele personale
Ca principiu, SC ITEXCHANGE CONSULTING SERV SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC ITEXCHANGE CONSULTING SERV SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC ITEXCHANGE CONSULTING SERV SRL in vederea derularii contractelor active pe care le avem cu dumneavoastra.

Scopul pentru care va prelucram si pastram datele personale
Vom utiliza datele dumneavoastra personale in urmatoarele moduri:
– Sa va oferim informatiile, serviciile sau produsele solicitate;
– Sa ne inedplinim obligatiile contractuale rezultate din incheierea contractelor intre dumneavoastra si noi;
– Sa ne asiguram ca pe site-ul nostru este afisat cel mai eficient continut, in functie de dispozitivul pe care il utilizati;
– Sa va informam atunci cand apar modificari in serviciile pe care le oferim;
– Sa va verifica identitatea in scopul prevenirii fraudelor;
– Sa va afisam reclame personalizate;
– Sa va trimitem e-mail-uri in scopuri de marketing, pentru situatiile in care v-ati acordat in mod explicit consimtamantul.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC ITEXCHANGE CONSULTING SERV SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Site-ul în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii cu care SC ITEXCHANGE CONSULTING SERV SRL are incheiate parteneriate), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
– pentru administrarea Site-ului;
– în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SC ITEXCHANGE CONSULTING SERV SRL prin intermediul Site-ului;
– pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
– pentru transmiterea de comunicări informaționale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către SC ITEXCHANGE CONSULTING SERV SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC ITEXCHANGE CONSULTING SERV SRL, conform celor descrise în prezentul document;
– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC ITEXCHANGE CONSULTING SERV SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC ITEXCHANGE CONSULTING SERV SRL a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC ITEXCHANGE CONSULTING SERV SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
– persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC ITEXCHANGE CONSULTING SERV SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
– dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului meu legitim, Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale noastre, SC ITEXCHANGE CONSULTING SERV SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale noastre, SC ITEXCHANGE CONSULTING SERV SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

PENTRU ORICE ÎNTREBĂRI SUPLIMENTARE CU PRIVIRE LA MODUL ÎN CARE DATELE CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE ȘI PENTRU A VĂ EXERCITA DREPTURILE MENȚIONATE MAI SUS, VĂ RUGĂM SĂ VĂ ADRESAȚI LA ADRESA DE EMAIL:  FLORIN.JIANU@ITEXCHANGE.EU
ACEASTĂ PAGINĂ DE INTERNET FOLOSEȘTE FIȘIERE DE TIP COOKIE. PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA MODUL ÎN CARE SE FOLOSESC ACESTE FIȘIERE, VĂ RUGĂM SĂ ACCESAȚI URMĂTORUL LINK: COOKIES